Nagrzewnice
Centrale wentylacyjne
Nagrzewnice wodne

Nagrzewnice, chłodnice, centrale

 • Nagrzewnice elektryczne kanałowe typu ENO…A
  Prosta wersja bez automatyki, tylko z zabezpieczeniami termicznymi.
 • Nagrzewnice elektryczne kanałowe typu ENO…C
  Wersja z zabudowanymi stycznikami i zabezpieczeniami termicznymi.
 • Nagrzewnice elektryczne kanałowe typu ENO…T
  Wersja z zabudowanym elektronicznym regulatorem temperatury typu Pulser, TTC.
 • Nagrzewnice elektryczne kanałowe typu ENO…X
  Wersja z zabudowanym elektronicznym regulatorem temperatury. Nagrzewnice sterowane sygnałem 0-10V DC.
 • Nagrzewnice elektryczne kanałowe typu ENO…Y
  Wersja z zabudowanym elektronicznym regulatorem temperatury. Nagrzewnice sterowane sygnałem 4-20 mA.
 • Nagrzewnice elektryczne kanałowe typu EN…A
  Prosta wersja bez automatyki, tylko z zabezpieczeniami termicznymi.
 • Nagrzewnice elektryczne kanałowe typu EN…C
  Wersja z zabudowanymi stycznikami i zabezpieczeniami termicznymi.
 • Nagrzewnice elektryczne kanałowe typu EN…T
  Wersja z zabudowanym elektronicznym regulatorem temperatury typu Pulser, TTC.
 • Nagrzewnice elektryczne kanałowe typu EN…X
  Wersja z zabudowanym elektronicznym regulatorem temperatury. Nagrzewnice sterowane sygnałem 0-10V DC.
 • Nagrzewnice elektryczne kanałowe typu EN…Y
  Wersja z zabudowanym elektronicznym regulatorem temperatury. Nagrzewnice sterowane sygnałem 4-20 mA.
 • Nagrzewnice elektryczne do central typu ENC
 • Centrale nawiewne z nagrzewnicą elektryczną typu CN…EL
  z tradycyjnymi wentylatorami typu AC.
 • Centrale nawiewne z nagrzewnicą elektryczną typu CN…EL-EC
  Z wentylatorami EC komutowanymi elektronicznie.
 • Centrale nawiewne z nagrzewnicą wodną typu CN…AQUA-EC
  Z wentylatorami EC komutowanymi elektronicznie.
 • Centrale wyciągowe typu CNW
  z tradycyjnymi wentylatorami typu AC.
 • Centrale wyciągowe typu CNW-EC
  Z wentylatorami EC komutowanymi elektronicznie.
 • Centralki wentylacyjne nawiewne elektryczne typu CWE
 • Nagrzewnice wodne okrągłe typu WNO
 • Nagrzewnice wodne prostokątne typu WN
 • Nagrzewnice wodne do central typu WNC
 • Wymienniki glikol-powietrze do gruntowego wymiennika ciepła typu GWO
 • Chłodnice wodne kanałowe okrągłe typu CNO
  Z nierdzewną tacką odciekową w komplecie.
 • Chłodnice wodne kompaktowe kanałowe prostokątne typu CN
  Z nierdzewną tacką odciekową mocowaną na zatrzaskach, łatwą do demontażu. Odkraplacz jako opcja.
 • Chłodnice wodne do kanałów prostokątnych typu CNS
  Z nierdzewną tacką odciekową zabudowaną na stałe w urządzeniu. Odkraplacz jako opcja.
 • Chłodnice wodne ramowe typu CR
  Prosta konstrukcja bez obudowy i tacki odciekowej.
 • Chłodnice wodne do central typu CRC
  Prosta konstrukcja bez tacki odciekowej.
 • Chłodnice wodne kompaktowe do central typu CNC
  Nierdzewna tacka odciekowa zabudowana na stałe, możliwość zamontowania odkraplacza.
 • Chłodnice freonowe okrągłe typu FNO
  Z nierdzewną tacką odciekową w komplecie.
 • Chłodnice freonowe kompaktowe do kanałów prostokątnych typu FN
  Nierdzewna tacka odciekowa mocowana na zatrzaskach, łatwa do demontażu. Odkraplacz jako opcja.
 • Chłodnice freonowe do kanałów prostokątnych typu FNS
  Z nierdzewną tacką odciekową zabudowaną na stałe w urządzeniu. Odkraplacz jako opcja.
 • Chłodnice freonowe ramowe typu FR
  Prosta konstrukcja bez obudowy i tacki odciekowej.
 • Chłodnice freonowe do central typu FRC
  Prosta konstrukcja bez tacki odciekowej.
 • Chłodnice freonowe kompaktowe do central typu FNC
  Nierdzewna tacka odciekowa zamontowana na stałe w urządzeniu. Możliwość instalacji odkraplacza.
 • RT Automatyka
 • Odzysk ciepła w układach z cieczą pośrednią
  Odzysk glikolowy z zastosowaniem nagrzewnicy i chłodnicy.
 • Rewersyjne wymienniki ciepła
  Freonowe wymienniki ciepła (nagrzewnico-chłodnice), przeznaczone do zabudowy w centralach i kanałach wentylacyjnych.
 • Nagrzewnice elektryczne wysokotemperaturowe HT
  Nagrzewnice okrągłe i prostokątne do zastosowań technologicznych i przemysłowych.
 • Nagrzewnice elektryczne przenośne typu ENW
 • Nagrzewnice elektryczne stacjonarne typu ENWS
 • Nagrzewnice elektryczne z komorami mieszania typu ENWM
 • Nagrzewnice kabinowe ENWK
 • Ogrzewacze do szaf typu OE
 • Obciążnice elektryczne typu RO

Prezentujemy szeroki zakres produktów, które powstają na bazie naszych projektów z wykorzystaniem naszego zaplecza technologicznego. Jako producent urządzeń i podzespołów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych dokładamy starań aby każda przygotowana przez nas nagrzewnica, chłodnica, centrala czy dowolny inny wyrób był dopracowany pod względem technicznym.

Produkujemy nagrzewnice elektryczne oraz nagrzewnice wodne w wykonaniu typowym ( katalogowym ), oraz w wersjach dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów.
Projektujemy i wytwarzamy urządzenia uwzględniając indywidualne potrzeby odbiorcy w zakresie : wymiarów, mocy, zasilania, sterowania czy stopnia ochrony IP. Urządzenia nietypowe projektujemy na podstawie założeń technicznych dostarczonych przez klienta, często na zasadzie współpracy producent – klient.
Produkujemy nagrzewnice wodne prostokątne dostosowane do wymiarów istniejącego albo projektowanego kanału. Nagrzewnice wodne okrągłe również wykonywane są z nietypowymi rozmiarami przyłączy kanałowych.

Nagrzewnice wodne do central wentylacyjnych również produkujemy w wykonaniu dostosowanym do indywidualnych potrzeb klientów. Mogą posiadać dowolną moc, wymiary i rozmiar przyłączy.
Do pracy w trudnych warunkach środowiskowych dedykowana jest nagrzewnica wodna w obudowie z blachy nierdzewnej, z wymiennikiem ciepła pokrytym farbą epoksydową.
Również nagrzewnice elektryczne do central wentylacyjnych dostosowujemy do potrzeb klientów, w zakresie mocy, wymiarów, sterowania oraz materiału obudowy.
Do pracy w trudnych warunkach przeznaczone są urządzenia wykonane w stopniu ochrony IP54 albo IP65. Nagrzewnica elektryczna w takim wykonaniu odporna jest na wnikanie pyłu i wody.

Istotnym segmentem naszej oferty są chłodnice do systemów wentylacji i klimatyzacji.
Produkujemy chłodnice wodne kanałowe zasilane wodą lodową oraz glikolem, jak również chłodnice freonowe dostosowane do typowych czynników chłodniczych. Ta grupa urządzeń dedykowana jest również do zabudowy w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Oprócz wykonań katalogowych projektujemy i produkujemy chłodnice kanałowe i chłodnice do central, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Centrale nawiewne z nagrzewnicą elektryczną produkowane są w wielu wersjach wydajności i mocy grzewczej. Oferujemy też pełną gamę urządzeń sterowniczych do central.

Centrale nawiewne z nagrzewnicą wodną współpracują z typową automatyką grzewczą.
Posiadamy również urządzenia sterownicze dedykowane do tej grupy urządzeń.
We wszystkich centralach stosujemy wentylatory spełniające wymogi dyrektywy ErP.

Do współpracy z gruntowym wymiennikiem ciepła, produkujemy wymienniki glikol – powietrze, z wbudowanym filtrem powietrza oraz izolacją termiczną obudowy.

Produkujemy też nagrzewnice elektryczne wysokotemperaturowe, służące do podgrzewania powietrza w różnych procesach technologicznych.

Uzupełnieniem oferty są obciążnice elektryczne, stanowiące sztuczne obciążenie dla agregatów prądotwórczych, akumulatorów, zasilaczy itp.

Dbamy o kompleksowy charakter naszej oferty. Wprowadzamy do niej nowe wyroby, jednocześnie stale obserwujemy zmiany zachodzące w branży i dostosowujemy do nich nasz asortyment.

menu