Nagrzewnice
Centrale wentylacyjne
Nagrzewnice wodne

Chłodnice freonowe okrągłe typu FNO

Przeznaczone do ochładzania  powietrza w układach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wymiennik z rur żebrowych Cu-Al. W standardzie wymienniki 2, 3 oraz 4-rzędowe. Nierdzewna tacka odciekowa z króćcem 1/2″. Produkujemy również chłodnice freonowe nietypowe, różniące się od katalogowych mocą oraz średnicą przyłączy powietrza. Na życzenie obudowa może być nierdzewna, a wymiennik pokryty farbą epoksydową.

Obudowy chłodnic FNO wykonane są z nitowanych blach ocynkowanych. W dolnej części zamontowana jest nierdzewna tacka odciekowa z króćcem odpływowym 1/2″. Króciec odpływu skroplin należy połączyć z kanalizacją poprzez syfon. Przyłącza kanałowe posiadają podwójną uszczelkę gumową. Montaż chłodnicy polega na wsunięciu przyłącza do kanału okrągłego „spiro”. Miedziane przyłącza czynnika chłodniczego przeznaczone są do lutowania. Rozdzielacz gwarantuje równomierny wtrysk czynnika chłodniczego do wszystkich obiegów. Wymiennik jest na czas transportu i składowania napełniany suchym azotem, o ciśnieniu ok. 6 bar. Gwarantuje to czystość i suchość wnętrza wymiennika ciepła. 


menu