Nagrzewnice
Centrale wentylacyjne
Nagrzewnice wodne

Chłodnice wodne kanałowe okrągłe typu CNO

Służą do ochładzania powietrza w układach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Standardowo produkowane są jako 3 i 4-rzędowe. Wymienniki z rur żebrowych Cu-Al. Typoszereg obejmuje 16 modeli.

Projektujemy i wykonujemy też chłodnice nietypowe o innych mocach i średnicach kanału, również w wersji nierdzewnej z wymiennikami pokrytymi epoksydem.

Chłodnice wodne CNO mogą być zasilane wodą lodową albo wodnymi roztworami glikolu. Glikol jest stosowany w celu ochrony wymiennika ciepła przed zamarznięciem i rozerwaniem. Wraz ze wzrostem stężenia glikolu w układzie, zwiększa się ochrona przeciwzamrożeniowa, ale spada moc chłodnicza wymiennika ciepła. Stosowane są dwa rodzaje glikolu :

– glikol etylenowy – stosowany w płynach nisko zamarzających, pod nazwa handlową ERGOLID A, GLIXOTERM

– glikol propylenowy – stosowany w płynach nisko zamarzających, pod nazwą handlową ERGOLID EKO, GLIXOTERM EKO.

Nisko zamarzające płyny dodatkowo chronią instalację przed korozją, powstawaniem osadów, oraz zapobiegają korozji mikrobiologicznej. Chłodnice CNO wymagają zastosowania wentylatora kanałowego, który wymusza przepływ powietrza przez wymiennik ciepła. Chłodnice CNO są sterowane poprzez zawory dwu, oraz trzydrogowe, z siłownikiem elektrycznym.


menu