Nagrzewnice
Centrale wentylacyjne
Nagrzewnice wodne

Nagrzewnice elektryczne wysokotemperaturowe HT

Umożliwiają ogrzewanie powietrza w procesach technologicznych do 450°C. Projektowane i wykonywane są w oparciu o zapotrzebowanie odbiorcy.

Nagrzewnice wysokotemperaturowe HT posiadają przekrój okrągły albo prostokątny. Przekrój okrągły stosowany jest, gdy nadciśnienie gazu w kanale jest wysokie np. 3 bar. W takiej sytuacji stosuje się nagrzewnice rurowe typu ENO…DN z  kołnierzami przyłączeniowymi PN. Najczęściej stosowane rozmiary kanału to DN 100, DN 150,      DN 200, DN 300, DN 400 oraz DN 500. Najczęściej stosowane kołnierze to PN 6, oraz PN 10. Przekrój prostokątny może być stosowany, gdy nadciśnienie w kanale wynosi do ok. 0,5 bar. Obciążenie elementów grzejnych (W/cm²) dobierane jest do warunków pracy : temperatura i prędkość powietrza w nagrzewnicy. Nagrzewnice mogą być wykonane jako ocynkowane, malowane farbą wysokotemperaturową, nierdzewne albo kwasoodporne. Wszystkie urządzenia posiadają dwustopniowe zabezpieczenia termiczne przed przegrzaniem : ogranicznik temperatury, oraz wyłącznik termiczny. Dodatkowo na kanale należy zainstalować urządzenie wykluczające możliwość załączenia nagrzewnicy bez wymaganego natężenia przepływu gazu.


menu