Nagrzewnice
Centrale wentylacyjne
Nagrzewnice wodne

Nagrzewnice wodne okrągłe typu WNO

Wymiennik z rur żebrowych Cu-Al. Standardowo produkowane są jako 2 i 3-rzędowe. Zakres średnic 100 ÷ 500 mm. Typoszereg obejmuje 16 modeli.

Produkujemy również nagrzewnice nietypowe, różniące się od katalogowych mocą oraz średnicą kanału, także w wersji nierdzewnej z epoksydowanym wymiennikiem ciepła.

Nagrzewnice wodne WNO stosowane są w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, w celu ogrzania powietrza do zadanej temperatury. Mogą współpracować z centralkami wentylacyjnymi, pełniąc funkcję nagrzewnicy wstępnej albo wtórnej. Mogą pełnić też rolę nagrzewnicy strefowej, stosowanej w celu zróżnicowania parametrów powietrza w różnych pomieszczeniach albo strefach budynku. Nagrzewnice kanałowe WNO wymagają zastosowania wentylatora wymuszającego przepływ powietrza przez wymiennik ciepła. Do połączenia nagrzewnicy z kanałem wentylacyjnym służą króćce przyłączeniowe z uszczelką gumową. Do sterowania nagrzewnicami WNO stosuje się zawory dwu oraz trzydrogowe z siłownikami elektrycznymi.


menu