Nagrzewnice
Centrale wentylacyjne
Nagrzewnice wodne

Nagrzewnice kanałowe wodne okrągłe typu WNO

Nagrzewnica kanałowa wodna okrągła

Wymienniki z rur żebrowych Cu-Al standardowo produkowane są jako 2 i 3-rzędowe. Ich typoszereg obejmuje 16 modeli o zakresie średnic 100 ÷ 500 mm. Produkujemy również urządzenia nietypowe, różniące się od katalogowych mocą oraz średnicą kanału. Takie nagrzewnice kanałowe wodne dostępne są także w wersji nierdzewnej z epoksydowanym wymiennikiem ciepła. Zwiększa to ich odporność, a tym samym możliwości wykorzystania. Nagrzewnice wodne WNO stosowane są w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w celu ogrzania powietrza do żądanej temperatury. Mogą współpracować z centralkami wentylacyjnymi, pełniąc funkcję nagrzewnicy wstępnej albo wtórnej. Jest to rozwiązanie niezwykle wydajne i ekologiczne. Proponowane w naszej ofercie produkty, takie jak nagrzewnica wodna kanałowa, są bezpieczne i zgodne z obowiązującymi normami. Gwarantują bezawaryjną eksploatację przez wiele lat.

Solidne nagrzewnice wodne kanałowe

Nasze urządzenia mogą pełnić też rolę nagrzewnicy strefowej, stosowanej w celu zróżnicowania parametrów powietrza w różnych pomieszczeniach albo strefach budynku. Nagrzewnice kanałowe WNO wymagają zastosowania wentylatora wymuszającego przepływ powietrza przez wymiennik ciepła. Do połączenia urządzenia, takiego jak nagrzewnica wodna, z kanałem wentylacyjnym służą króćce przyłączeniowe z uszczelką gumową. Rozwiązanie to zapewnia odpowiedni współczynnik szczelności. Do sterowania nagrzewnicami WNO stosuje się zawory dwu- oraz trzydrogowe z siłownikami elektrycznymi.