Nagrzewnice
Centrale wentylacyjne
Nagrzewnice wodne

Nagrzewnice wodne do central typu WNC

Przeznaczone są do zabudowy wewnątrz central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Projektowane i wykonywane są w oparciu o indywidualne potrzeby odbiorcy, na życzenie w obudowie nierdzewnej z wymiennikiem pokrytym epoksydem.

Nagrzewnice wodne WNC do central, zwane nagrzewnicami centralowymi, instaluje się w sekcji grzewczej centrali wentylacyjnej albo klimatyzacyjnej. Mogą pełnić rolę nagrzewnicy wtórnej, podgrzewającej powietrze za wymiennikiem ciepła do wymaganej temperatury. Mogą też pełnić rolę nagrzewnicy pierwotnej (wstępnej), która podgrzewając powietrze chroni wymiennik ciepła przed oblodzeniem. Przepływ czynnika grzewczego przez wymiennik ciepła w nagrzewnicy, regulowany jest poprzez zawór dwu albo trzydrogowy. Zawór może być sterowany przez siłownik termiczny, analogowy 0-10V, albo trzypunktowy.


menu