Nagrzewnice
Centrale wentylacyjne
Nagrzewnice wodne

Obciążnice elektryczne typu RO

Obciążnice (obciążalniki) przeznaczone są do obciążania dużą mocą urządzeń elektrycznych w celu ich sprawdzenia, regulacji i diagnostyki. Obciążalniki elektryczne RO są urządzeniami w których wykorzystano zasadę pracy termowntylatora – zamianę energii elektrycznej na ciepło. Zawierają rezystancyjne elementy grzejne, oraz wentylator emitujący ciepło do otoczenia. Dzięki temu możliwe jest wykonanie obciążnicy o dużej mocy, przy niewielkich wymiarach. Parametry tych urządzeń dostosowane są do indywidualnych potrzeb odbiorcy. Stopień ochrony obciążnic IP40 albo IP54. Obudowa obciążnic może być wykonana z blachy ocynkowanej, nierdzewnej lub stalowej malowanej proszkowo, albo farbami rozpuszczalnikowymi. Urządzenia wykonuje się jako :

– stacjonarne, przeznaczone do pracy w pomieszczeniach, albo na zewnątrz w warunkach atmosfertycznych

– mobilne, na kółkach – łatwe do przemieszczenia

– przewoźne, przystosowane do zabudowy na przyczepie, platformie lub lawecie

Obciążnice (obciążalniki)  mogą być wyposażone w klapy zabezpieczające wlot i wylot powietrza przed wnikaniem zanieczyszczeń, w czasie transportu i przerw w eksploatacji.


menu