Nagrzewnice
Centrale wentylacyjne
Nagrzewnice wodne

Odzysk ciepła w układach z cieczą pośrednią

Nagrzewnica i chłodnica pracujące we wspólnym układzie hydraulicznym umożliwiają odzysk ciepła z powietrza wywiewanego.

Wymienniki ciepła (nagrzewnica i chłodnica) są połączone ze sobą rurociągiem z zabudowaną pompą obiegową. Czynnikiem pośredniczącym może być woda, a w przypadku ryzyka zamarznięcia, wodny roztwór glikolu. Pompa przetłacza czynnik z jednego wymiennika do drugiego. Strumień powietrza o wyższej temperaturze przekazuje ciepło do cieczy pośredniczącej, która z kolei oddaje to ciepło do strumienia powietrza o temperaturze niższej. Taki sposób wymiany ciepła pozwala na przekazywanie go na znaczną odległość. Dzięki całkowitej separacji powietrza nawiewanego od wywiewanego, ten rodzaj odzysku może być stosowany w placówkach służby zdrowia. Wadą układów odzysku ciepła z cieczą pośrednią jest stosunkowo mała sprawność temperaturowa.


menu