Nagrzewnice
Centrale wentylacyjne
Nagrzewnice wodne

Urządzenia na zamówienie

Zakład Termex oprócz wyrobów katalogowych, wykonuje również całą gamę urządzeń nietypowych, które dostosowane są do indywidualnych potrzeb odbiorców. Powstają one zwykle w ramach współpracy odbiorcy ostatecznego z producentem. Klient określa swoje wymagania dotyczące wyrobu, producent natomiast dobiera urządzenie pod względem technicznym, do konkretnego zastosowania i warunków eksploatacji.

Wśród wyrobów nietypowych znajdują się między innymi:

    – nagrzewnice elektryczne,
  • – nagrzewnice wodne,
  • – chłodnice wodne,
  • – chłodnice freonowe,
  • – skraplacze,
  • – nagrzewnico-chłodnice freonowe (wymienniki rewersyjne),
  • – obciążnice elektryczne.

Osobną grupę stanowią wyroby wytwarzane według specyfikacji odbiorcy i sygnowane jego znakiem firmowym. Są to tzw. produkty OEM, które mogą różnić się od typowych wykonań : wymiarami, mocą grzewczą czy chłodniczą, temperaturą pracy, stopniem ochrony IP, sposobem sterowania, rodzajem zasilania, materiałem obudowy.

Nagrzewnice elektryczne mogą posiadać dowolne zasilanie, moc, sterowanie oraz stopień ochrony IP.

Nagrzewnice i chłodnice wodne mogą być zbudowane z nietypowych materiałów, mogą posiadać dowolne wymiary i rozmiar przyłączy.

Chłodnice freonowe mogą być zasilane dowolnym czynnikiem chłodniczym, mogą posiadać dowolne wymiary i dowolna moc.

Skraplacze mogą być konstrukcyjnie dostosowane do pracy z ciśnieniem do 34 bar (3,4 MPa).

Obciążnice elektryczne mogą pracować na dowolnym napięciu oraz posiadać dowolną moc.

Oferta ta przeznaczona jest dla dystrybutorów oraz producentów urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.