Nagrzewnice
Centrale wentylacyjne
Nagrzewnice wodne

Nagrzewnice, chłodnice, centrale

 • Nagrzewnice elektryczne kanałowe typu ENO...A
  Prosta wersja bez automatyki, tylko z zabezpieczeniami termicznymi.
 • Nagrzewnice elektryczne kanałowe typu ENO...C
  Wersja z zabudowanymi stycznikami i zabezpieczeniami termicznymi.
 • Nagrzewnice elektryczne kanałowe typu ENO...T
  Wersja z zabudowanym elektronicznym regulatorem temperatury typu Pulser, TTC.
 • Nagrzewnice elektryczne kanałowe typu ENO...X
  Wersja z zabudowanym elektronicznym regulatorem temperatury. Nagrzewnice sterowane sygnałem 0-10V DC.
 • Nagrzewnice elektryczne kanałowe typu ENO...Y
  Wersja z zabudowanym elektronicznym regulatorem temperatury. Nagrzewnice sterowane sygnałem 4-20 mA.
 • Nagrzewnice elektryczne kanałowe typu EN...A
  Prosta wersja bez automatyki, tylko z zabezpieczeniami termicznymi.
 • Nagrzewnice elektryczne kanałowe typu EN...C
  Wersja z zabudowanymi stycznikami i zabezpieczeniami termicznymi.
 • Nagrzewnice elektryczne kanałowe typu EN...T
  Wersja z zabudowanym elektronicznym regulatorem temperatury typu Pulser, TTC.
 • Nagrzewnice elektryczne kanałowe typu EN...X
  Wersja z zabudowanym elektronicznym regulatorem temperatury. Nagrzewnice sterowane sygnałem 0-10V DC.
 • Nagrzewnice elektryczne kanałowe typu EN...Y
  Wersja z zabudowanym elektronicznym regulatorem temperatury. Nagrzewnice sterowane sygnałem 4-20 mA.
 • Nagrzewnice elektryczne do central wentylacyjnych typu ENC
 • Centrale nawiewne z nagrzewnicą elektryczną typu CN...EL
  Z tradycyjnymi wentylatorami typu AC.
 • Centrale nawiewne z nagrzewnicą elektryczną typu CN...EL-EC
  Z wentylatorami EC komutowanymi elektronicznie.
 • Centrale nawiewne z nagrzewnicą wodną typu CN...AQUA-EC
  Z wentylatorami EC komutowanymi elektronicznie.
 • Centrale wyciągowe typu CNW
  Z tradycyjnymi wentylatorami typu AC.
 • Centrale wyciągowe typu CNW-EC
  Z wentylatorami EC komutowanymi elektronicznie.
 • Centralki nawiewne elektryczne typu CWE
 • Antysmogowe filtry kanałowe
 • Nagrzewnice wodne okrągłe typu WNO
 • Nagrzewnice wodne prostokątne typu WN
 • Nagrzewnice wodne do central wentylacyjnych typu WNC
 • Wymienniki glikol-powietrze do gruntowego wymiennika ciepła typu GWO
 • Chłodnice wodne kanałowe okrągłe typu CNO
  Z nierdzewną tacką odciekową w komplecie.
 • Chłodnice wodne kompaktowe kanałowe prostokątne typu CN
  Z nierdzewną tacką odciekową mocowaną na zatrzaskach, łatwą do demontażu. Odkraplacz jako opcja.
 • Chłodnice wodne do kanałów prostokątnych typu CNS
  Z nierdzewną tacką odciekową zabudowaną na stałe w urządzeniu. Odkraplacz jako opcja.
 • Chłodnice wodne ramowe typu CR
  Prosta konstrukcja bez obudowy i tacki odciekowej.
 • Chłodnice wodne do central typu CRC
  Prosta konstrukcja bez tacki odciekowej.
 • Chłodnice wodne kompaktowe do central typu CNC
  Nierdzewna tacka odciekowa zabudowana na stałe, możliwość zamontowania odkraplacza.
 • Chłodnice freonowe okrągłe typu FNO
  Z nierdzewną tacką odciekową w komplecie.
 • Chłodnice freonowe kompaktowe do kanałów prostokątnych
  typu FN
  Nierdzewna tacka odciekowa mocowana na zatrzaskach, łatwa do demontażu. Odkraplacz jako opcja.
 • Chłodnice freonowe do kanałów prostokątnych typu FNS
  Z nierdzewną tacką odciekową zabudowaną na stałe w urządzeniu. Odkraplacz jako opcja.
 • Chłodnice freonowe ramowe typu FR
  Prosta konstrukcja bez obudowy i tacki odciekowej.
 • Chłodnice freonowe do central wentylacyjnych typu FRC
  Prosta konstrukcja bez tacki odciekowej.
 • Chłodnice freonowe kompaktowe do central typu FNC
  Nierdzewna tacka odciekowa zamontowana na stałe w urządzeniu. Możliwość instalacji odkraplacza.
 • RT Automatyka
 • Odzysk glikolowy z zastosowaniem nagrzewnicy i chłodnicy
 • Freonowe wymienniki ciepła (nagrzewnico-chłodnice), przeznaczone do zabudowy w centralach oraz kanałach wentylacyjnych.
 • Nagrzewnice elektryczne wysokotemperaturowe HT
  Nagrzewnice okrągłe i prostokątne do zastosowań technologicznych i przemysłowych.
 • Nagrzewnice elektryczne przenośne typu ENW
 • Nagrzewnice elektryczne stacjonarne typu ENWS
 • Nagrzewnice elektryczne z komorami mieszania typ ENWM
 • Nagrzewnice kabinowe ENWK
 • Ogrzewacze do szaf typu OE,OER
 • Obciążalniki elektryczne typu RO

Prezentujemy szeroki asortyment produktów, które powstają na bazie naszych rozwiązań technicznych z wykorzystaniem naszego zaplecza produkcyjnego. Jako producent urządzeń i podzespołów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych dokładamy wszelkich starań, aby każda wyprodukowana przez nas nagrzewnica wodna czy elektryczna, chłodnica wodna albo freonowa, nawiewna centrala wentylacyjna czy dowolny nietypowy wyrób, był dopracowany pod względem technicznym i zgodny z obowiązującymi normami.

W swej ofercie posiadamy typoszereg nagrzewnic elektrycznych przenośnych i stacjonarnych o mocach od 3 do 45 kW, jak i elektrycznych nagrzewnic kabinowych o mocach od 0,75 – 3 kW. Są to urządzenia typowe ( katalogowe ). W przypadku nagrzewnic elektrycznych przeznaczonych do montażu w kanałach wentylacyjnych o przekroju prostokątnym lub okrągłym, typoszereg zawiera znacznie więcej urządzeń, ze względu na ich wersję wykonania, od najprostszych ( wersja A ) wyposażonych tylko w dwustopniowe zabezpieczenie termiczne, czy wersja C ( z zabudowanym stycznikiem i zabezpieczeniem termicznym ) poprzez wersje z bardzo dokładnym sterowaniem elektronicznym jak w przypadku nagrzewnicy w wersji T ( z zabudowanym tyrystorowym regulatorem mocy typu pulser ), czy nagrzewnicy w wersji X ( z zabudowanym regulatorem mocy starowanym zewnętrznym sygnałem analogowym 0-10 V ) lub nagrzewnicy w wersji Y ( z wbudowanym regulatorem mocy sterowanym sygnałem analogowym 4-20mA ). Oferujemy też urządzenia sterujące do opisanych nagrzewnic.

Oprócz wykonań katalogowych produkujemy na zamówienie nagrzewnice nietypowe, o różnych mocach, wymiarach, układach elektrycznych i temperaturze. Ze względu na swe przeznaczenie, tę grupę produktów zalicza się do urządzeń wysokotemperaturowych i ciśnieniowych. Urządzenia te mogą być wykonane w całości ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej, o średnicach DN 100, DN 150, DN 200, DN 300, DN 400 albo DN 500 z kołnierzami PN 6 lub PN 10, o stopniu ochrony elektrycznej skrzynki przyłączeniowej IP40, IP54,IP65. Nagrzewnice tego typu służą są do podgrzewania powietrza w procesach technologicznych i przeznaczone są do pracy w warunkach nadzwyczajnych panujących w środowisku o dużym zapyleniu czy dużej wilgotności.

Wykonania nietypowe dotyczą też urządzeń wodnych, gdzie oprócz dowolnych wymiarów, gabarytów, rodzajów przyłączy wodnych czy ilości rzędów, wymienniki ciepła mogą być epoksydowane a obudowy wykonane ze stali w gat. AISI 304, AISI 316, AISI 321.

Wszystkie urządzenia nietypowe projektowane i wytwarzane są w oparciu o indywidualne potrzeby klientów, z uwzględnieniem założeń technicznych przedstawionych przez zamawiającego.

Istotnym elementem naszej produkcji są nagrzewnice i chłodnice wodne, oraz chłodnice freonowe do systemów wentylacji i klimatyzacji. Nagrzewnice oraz chłodnice wodne mogą być zasilane wodą a także roztworami glikolu etylenowego lub propylenowego. Przeznaczone są do zabudowy zarówno kanałach jak i w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Oferujemy również automatykę sterującą ( regulatory, siłowniki, zawory ) do urządzeń wodnych jak i do central nawiewnych z nagrzewnicą wodną lub elektryczną. Centrale nawiewne produkowane są w kilku wersjach sterowania. Posiadają różne wydajności i moce grzewcze. Zastosowane w nich nowoczesne wentylatory komutowane elektronicznie, spełniają wymogi dyrektywy ErP.

Wymienniki freonowe przeznaczone są do zabudowy w kanałach wentylacyjno-klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym lub okrągłym jak i do pracy w centralach stosowanych w wentylacji i klimatyzacji. Typowe, wykonywane są z blachy ocynkowanej z wymiennikiem miedziano-aluminiowym, zaopatrzone w nierdzewną tackę skroplin z króćcem ½”, montowaną na stałe lub odejmowalną. Do pracy w środowisku agresywnym wykonywane są w obudowie nierdzewnej z wymiennikiem pokrytym epoksydem.

Parametry chłodnic dobrane są do indywidualnych potrzeb odbiorcy. Zasilane najczęściej typowymi czynnikami chłodniczymi R410A, R407C lub rzadziej stosowanymi jak R404A, R507A czy R134a.

Nowatorskim produktem są rewersyjne wymienniki ciepła ( parowniko-skraplacze ) o konstrukcji dwu albo trzyrurowej, współpracujące z jednostkami zewnętrznymi. Zadaniem ich jest schładzanie ( funkcja parownika ) i podgrzewanie ( funkcja skraplacza ) powietrza.

Nowością są też wymienniki glikol-powietrze do gruntowego wymiennika ciepła typu GWO, produkowane standardowo jako 3, 4 oraz 5-rzędowe, w obudowie z blachy ocynkowanej z izolacją antykondensacyjną i termiczną z pianki poliuretanowej, wyposażone w filtr powietrza klasy G3 (EU3). Zwiększają one efektywność urządzeń wentylacyjnych z odzyskiem ciepła.

Uzupełnieniem oferty są obciążnice ( obciążalniki ) elektryczne typu RO, wyposażone w rezystancyjne elementy grzejne i wentylator, przeznaczone do obciążania dużą mocą urządzeń elektrycznych w celu ich sprawdzenia, regulacji i diagnostyki. Obciążnice wykonuje się jako stacjonarne, mobilne ( na kółkach ) lub przewoźne ( zabudowane na platformie, lawecie ). Parametry tych urządzeń dostosowane są do indywidualnych potrzeb odbiorcy.

Branża elektryczna jak i wentylacyjna wciąż stawia przed producentami nowe wyzwania. Obserwujemy zachodzące zmiany i staramy się sprostać wymaganiom, poprzez wprowadzanie coraz to nowych produktów i kompleksowych rozwiązań. Wysoką jakością produktów, dbamy o dobry wizerunek naszego zakładu.