Nagrzewnice
Centrale wentylacyjne
Nagrzewnice wodne

Chłodnice wodne do central typu CRC

Zastosowanie w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wymiennik z rur żebrowych Cu-Al. Odpowietrzenie i odwodnienie w standardzie.    Brak tacki odciekowej i separatora skroplin. Projektowane i wykonywane są w oparciu o indywidualne potrzeby odbiorcy. Na życzenie również w wersji nierdzewnej z wymiennikiem zabezpieczonym farbą epoksydową.

Chłodnice wodne CRC montowane są w sekcji chłodzenia centrali wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej. Chłodnice wodne CRC mogą być zasilane wodą lodową oraz wodnym roztworem glikolu. Woda pojawiająca się w procesie kondensacji pary wodnej spływa do tacki odciekowej zabudowanej w centrali i jest odprowadzana poprzez syfon do kanalizacji. Przy prędkości powietrza przekraczającej w profilu wymiennika 2,5 m/s, zaleca się zastosowanie odkraplacza ( separatora skroplin ) typu DS. Wymiary odkraplacza dostosowane są do wymiarów chłodnicy. Odkraplacz składa się z zespołu profili z tworzywa sztucznego (polipropylenu), osadzonych w ramie z blachy ocynkowanej. Krople wody odrywające się od żeber wymiennika są dzięki sile bezwładności wyłapywane na powierzchni profili i po specjalnych rynienkach ściekają do tacki odciekowej.

Produkujemy również chłodnice CNC z tacką odciekową i odkraplaczem.