Nagrzewnice
Centrale wentylacyjne
Nagrzewnice wodne

Chłodnice freonowe do central typu FRC

Przeznaczone są do zabudowy w centralach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Wymiennik z rur ożebrowanych Cu-Al. Przyłącza czynnika chłodniczego do lutowania. Parametry chłodnic (wymiary, moc) dobrane są do indywidualnych potrzeb odbiorcy. Do pracy w środowisku agresywnym wykonujemy obudowy w wersji nierdzewnej, z wymiennikiem pokrytym epoksydem.

Chłodnice freonowe FRC do central, montowane są w sekcji chłodzenia centrali wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej. Zasilane są czynnikiem chłodniczym z jednostki skraplającej. Najczęściej używane czynniki to R410A oraz R407C. Chłodnice FRC nie posiadają własnej tacki odciekowej. Woda kondensacyjna spływająca po żebrach spływa do tacki odciekowej zabudowanej w centrali, a z niej jest odprowadzana do kanalizacji poprzez syfon odcinający. Przy prędkości powietrza wyższej niż 2,5 m/s zaleca się zastosowanie odkraplacza (separatora skroplin) typu DS. Odkraplacz montuje się za chłodnicą. Jego wymiary dostosowane są do wymiarów chłodnicy. Składa się z zespołu profili z tworzywa sztucznego, osadzonych w ramie z blachy ocynkowanej. Krople wody są dzięki sile bezwładności wyłapywane na powierzchni profili i ściekają do tacki odciekowej.

Produkujemy również chłodnice FNC z tacką odciekową i odkraplaczem.