Nagrzewnice
Centrale wentylacyjne
Nagrzewnice wodne

Chłodnice wodne do kanałów prostokątnych typu CNS

Służą do schładzania powietrza w układach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wymienniki z rur żebrowych Cu-Al. W standardzie produkowane są jako 3 i 4-rzędowe. Wykonujemy chłodnice nietypowe o innych mocach i wymiarach, również z obudową nierdzewną i epoksydowanym wymiennikiem.

Chłodnice wodne CNS są uproszczoną wersją chłodnic kompaktowych typu CN. Posiadają nierdzewną tackę odciekową zintegrowaną z obudową. Dostęp do wymiennika ciepła w celu kontroli i czyszczenia, uzyskiwany jest po zdjęciu pokrywy bocznej. Przyłącza wodne wyprowadzone są poprzez tylną ścianę urządzenia, dzięki temu pokrywa jest łatwa do usunięcia. Do zabudowy w kanale wentylacyjnym służą typowe przyłącza kołnierzowe typu „P” (P-20, P-30, P-40), albo przyłącza kanałowe uniwersalne „U” (25 mm). Podczas pracy chłodnicy może wystąpić kondensacja pary wodnej na żebrach wymiennika. Woda kondensacyjna spływa do tacki odciekowej. Odpływ skroplin do kanalizacji należy zasyfonować. Chłodnicę można wyposażyć w odkraplacz (separator skroplin). W warunkach zimowych występuje niebezpieczeństwo zamrożenia i związanego z tym uszkodzenia wymiennika ciepła. Ochrona polega na spuszczeniu wody z wężownicy, albo zastosowaniu jako chłodziwa czynnika niezamarzającego. Chłodnice kanałowe CNS wymagają zastosowania wentylatora kanałowego, wymuszającego przepływ powietrza. Jeden wentylator może obsługiwać kilka chłodnic.