Nagrzewnice
Centrale wentylacyjne
Nagrzewnice wodne

Chłodnice freonowe do kanałów prostokątnych typu FNS

Przeznaczone są do chłodzenia powietrza w układach wentylacji i klimatyzacji. Wymiennik z rur ożebrowanych Cu-Al. Nierdzewna tacka odciekowa z króćcem 1/2″. Przyłącza czynnika chłodniczego do lutowania. Oprócz wykonań katalogowych, produkujemy również chłodnice o innych mocach i wymiarach kanału, także w obudowie nierdzewnej z epoksydowanym wymiennikiem.

Chłodnice freonowe FNS są uproszczoną wersją chłodnic kompaktowych FN. Tacka odciekowa jest na stałe zintegrowana z obudową. Chłodnicę można wyposażyć w odkraplacz (separator skroplin). Woda kondensacyjna jest odprowadzana przez króciec 1/2″ do kanalizacji. Odpływ należy zasyfonować. Do montażu w kanale wentylacyjnym służą typowe obrzeża P-20, P-30, P-40, albo przyłącza uniwersalne o szerokości 25 mm, w których można wykonać otwory montażowe w dowolnym miejscu. Chłodnice FNS mogą pracować jako strefowe, umożliwiające zróżnicowanie parametrów powietrza w poszczególnych pomieszczeniach, albo częściach dużych pomieszczeń. Mogą też pełnić rolę chłodnicy centralnej dla całego układu wentylacyjnego. Chłodnice FNS wymagają zastosowania wentylatora wymuszającego przepływ powietrza w kanale. Jeden wentylator może obsługiwać kilka chłodnic.