Nagrzewnice
Centrale wentylacyjne
Nagrzewnice wodne

Centrale nawiewne z nagrzewnicą wodną typu CN…AQUA-EC

Urządzenia z nowoczesnymi wentylatorami EC, komutowanymi elektronicznie. Typoszereg obejmuje 5 urządzeń o wydajnościach 890 ÷ 5230 m3/h. Możliwość współpracy z centralą wyciągową lub wentylatorem wyciągowym. Oprócz wykonań katalogowych, projektujemy i wykonujemy centrale o wyższych wydajnościach i mocach grzewczych.

Centrale EN…AQUA-EC posiadają silnik sterowany sygnałem 0-10 V DC. Jest to bezszczotkowy silnik prądu stałego, w którym przemienne napięcie zasilania zostało przy pomocy prostownika zamienione na napięcie stałe. Wirnik posiada wbudowane magnesy stałe, uzwojenia umieszczone są w stojanie. Moment obrotowy uzyskiwany jest w wyniku oddziaływania pól magnetycznych wytwarzanych przez stojan i wirnik. W silnikach bezszczotkowych wyeliminowano również komutator, co spowodowało zwiększenie niezawodności oraz żywotności. Nagrzewnica powietrza w centrali posiada cztery rzędy rur miedzianych, żebra radiatora wykonane są z aluminium. W komplecie z centralą dostarczamy zadajnik wydajności wentylatora 0-10 V DC.