Nagrzewnice
Centrale wentylacyjne
Nagrzewnice wodne

Nagrzewnice elektryczne kanałowe typu EN…A

Służą do ogrzewania powietrza w kanałach prostokątnych.

Zakres typowych mocy :  1 ÷ 72 kW.

Wersja EN…A  posiada wbudowane dwustopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem. Przeznaczona jest do sterowania zewnętrznym regulatorem.

Na życzenie  odbiorcy produkujemy nagrzewnice nietypowe, posiadające dowolną moc, oraz dowolny przekrój kanału.

Nagrzewnice elektryczne prostokątne typu A  posiadają bardzo prostą budowę mechaniczną i elektryczną. Oprócz elementów grzejnych posiadają tylko dwa zabezpieczenia termiczne, rozwierające obwód sterowania w przypadku zagrożenia przegrzaniem. W gestii instalatora, albo projektanta jest dobór zewnętrznego układu sterowniczego, który chroni nagrzewnicę przed przegrzaniem, oraz umożliwia sterowanie temperaturą powietrza zgodnie z wymogami stawianymi systemowi grzewczemu. Produkujemy również nagrzewnice kanałowe z zabudowanym regulatorem temperatury powietrza.