Nagrzewnice
Centrale wentylacyjne
Nagrzewnice wodne

Chłodnice freonowe ramowe typu FR

Przeznaczone są do zabudowy w kanałach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Prosta konstrukcja bez obudowy i tacki odciekowej. Wymiennik z rur ożebrowanych Cu-Al. Wymienniki 3 lub 4-rzędowe w standardzie. Przyłącza czynnika chłodniczego przeznaczone do lutowania. Wykonujemy też chłodnice o innych wymiarach i mocach niż katalogowe, również w wersji nierdzewnej z epoksydowanym wymiennikiem.

Chłodnice freonowe ramowe FR  są szczególnie przydatne jako chłodnice „suche”, w których nie występuje kondensacja pary wodnej. O chłodzeniu „suchym” mówimy, gdy temperatura żeber wymiennika ciepła jest wyższa od temperatury punktu rosy, wówczas brak jest warunków do wykroplenia wody z ochładzanego powietrza. W takiej sytuacji chłodnica jest odwrotnością nagrzewnicy, a całe ciepło w procesie wymiany jest ciepłem jawnym. Nie występuje ciepło utajone i związana z tym wymiana masy. Gdy temperatura żeber wymiennika jest niższa od temperatury punktu rosy powietrza, to w procesie schładzania, na żebrach pojawiają się krople wody. W takiej sytuacji zalecane jest zastosowanie chłodnicy z tacką odciekową, a przy prędkościach powietrza przekraczających 2,5 m/s, zastosowanie również odkraplacza.