Nagrzewnice
Centrale wentylacyjne
Nagrzewnice wodne

Chłodnice freonowe kompaktowe do kanałów prostokątnych typu FN

Przeznaczone są do ochładzania powietrza w układach wentylacji i klimatyzacji. Wymiennik z rur ożebrowanych Cu-Al. Tacka odciekowa jest mocowana na zatrzaskach, łatwo ją zdemontować w celu kontroli i czyszczenia wnętrza chłodnicy. Króciec odpływowy kondensatu 1/2″ należy podłączyć poprzez syfon do kanalizacji. Przyłącza czynnika chłodniczego miedziane, do lutowania. Wykonujemy również urządzenia nietypowe, różniące się od katalogowych mocą oraz wymiarami przyłącza, także w wersji nierdzewnej z wymiennikiem epoksydowanym.

Chłodnice freonowe FN przystosowane są do instalacji w poziomych, prostokątnych kanałach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Standardowo posiadają kołnierze przyłączeniowe typu P-20, P-30, P-40. Mogą posiadać również przyłącza uniwersalne o szerokości 25 mm, w których instalator wykonuje otwory montażowe w dowolnym miejscu. W obudowie chłodnicy przewidziano miejsce pod odkraplacz (separator skroplin), który stosuje się w celu eliminacji kropelek wody kondensacyjnej ze strumienia powietrza. Jest on stosowany przy prędkości powietrza przekraczającej 2,5 m/s. Wymiennik ciepła, oraz odkraplacz można zamieniać miejscami, uzyskując w ten sposób chłodnicę „lewą” albo „prawą”. Chłodnice FN stosowane są jako centralne dla całego układu wentylacyjnego, albo jako strefowe, umożliwiające zróżnicowanie temperatury powietrza w poszczególnych pomieszczeniach, albo częściach dużych pomieszczeń.