Nagrzewnice
Centrale wentylacyjne
Nagrzewnice wodne

Rewersyjne wymienniki ciepła

Przeznaczone są do współpracy z jednostką zewnętrzną albo w układzie rewersyjnej pompy ciepła. Rewersyjne wymienniki ciepła, czyli parowniko-skraplacze są urządzeniami służącymi do chłodzenia i podgrzewania powietrza w kanałach wentylacyjnych.

W trybie chłodzenia w warunkach letnich pracują jako parownik, pobierając ciepło z przepływającego powietrza i obniżając jego temperaturę.

W trybie grzania w okresie zimowym pracują jako skraplacz, oddając ciepło do powietrza nawiewanego i podwyższając jego temperaturę.

Wymienniki rewersyjne mogą mieć dwojaką konstrukcję:

  • dwururową – przewód cieczowy i przewód parowy (gazowy)
  • trzyrurową – przewód cieczowy i dwa przewody parowe (gazowe)

Bardziej popularne są urządzenia dwururowe, które współpracują z agregatem zewnętrznym zlokalizowanym na zewnątrz budynku. Automatyka sterownicza zabudowana jest w jednostce zewnętrznej, która otrzymuje sygnał z zadajnika pomieszczeniowego. Zadajnik otrzymuje informację o temperaturze z kanałowego czujnika temperatury.

Produkujemy wymienniki rewersyjne do kanałów okrągłych oraz prostokątnych.
Posiadamy również urządzenia do zabudowy w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Urządzenia mogą być wyposażone w tackę skroplin oraz odkraplacz ( separator skroplin ).

Wymienniki rewersyjne mogą współpracować z agregatami zewnętrznymi firm:
MITSUBISHI, TOSHIBA, MDV, HOKKAIDO, GREE, MIDEA, SAMSUNG, ALPICAR, DAIKIN, PANASONIC, ROTENSO oraz SYSTEMAIR.