Nagrzewnice
Centrale wentylacyjne
Nagrzewnice wodne

Chłodnice wodne ramowe typu CR

Wymienniki z rur ożebrowanych Cu-Al. Standardowo stosowane są wymienniki 2,3 oraz 4-rzędowe. Typoszereg obejmuje 30 modeli. Projektujemy i wykonujemy też chłodnice ramowe o innych mocach i wymiarach, również w wersji nierdzewnej z wymiennikiem epoksydowanym.

Chłodnice wodne ramowe CR posiadają prostą konstrukcję bez obudowy i tacki odciekowej. Z tego względu są szczególnie przydatne jako chłodnice „suche”, gdzie nie występuje kondensacja pary wodnej. Jeżeli temperatura żeber chłodnicy jest wyższa od temperatury punktu rosy powietrza, to nie następuje wykroplenie wody z pary wodnej. Nie występuje wówczas ciepło utajone i nie występuje wymiana masy w procesie chłodzenia. W przypadku występowania skroplin, odbiorca powinien zastosować tackę skroplin, oraz opcjonalnie odkraplacz. 

Produkujemy również chłodnice CN i CNS z tackami skroplin.