Nagrzewnice
Centrale wentylacyjne
Nagrzewnice wodne

Nagrzewnice kanałowe wodne okrągłe typu WNO

Nagrzewnica kanałowa wodna okrągła

Wymienniki z rur żebrowych Cu-Al standardowo produkowane są jako 2- i 3-rzędowe. Ich typoszereg obejmuje 16 modeli o zakresie średnic 100 ÷ 500 mm. Produkujemy również urządzenia nietypowe, różniące się od katalogowych mocą oraz średnicą kanału. Takie nagrzewnice kanałowe wodne dostępne są także w wersji nierdzewnej z epoksydowanym wymiennikiem ciepła. Zwiększa to ich odporność, a tym samym możliwości wykorzystania. Nagrzewnica wodna WNO stosowana jest w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w celu ogrzania powietrza do żądanej temperatury. Może współpracować z centralkami wentylacyjnymi, pełniąc funkcję nagrzewnicy wstępnej albo wtórnej. Jest to rozwiązanie niezwykle wydajne i ekologiczne.

Nagrzewnica wodna – najważniejsze parametry

Proponowane w naszej ofercie produkty, takie jak nagrzewnica wodna, są bezpieczne i zgodne z obowiązującymi normami. Gwarantują bezawaryjną eksploatację przez wiele lat. Nagrzewnica wodna dzięki swojej konstrukcji wytrzyma ciśnienie 16 barów oraz temperaturę cieczy 100oC. Jej konstrukcja umożliwia również czyszczenie osadów gromadzących się na wymienniku. Do połączenia urządzenia, takiego jak nagrzewnica wodna, z kanałem wentylacyjnym służą króćce przyłączeniowe z uszczelką gumową. Rozwiązanie to zapewnia odpowiedni współczynnik szczelności.

Solidne nagrzewnice wodne kanałowe

Nasze urządzenia mogą pełnić też rolę nagrzewnicy strefowej, stosowanej w celu zróżnicowania parametrów powietrza w różnych pomieszczeniach albo strefach budynku. Nagrzewnice kanałowe WNO wymagają zastosowania wentylatora wymuszającego przepływ powietrza przez wymiennik ciepła. Opory są przy tym niewielkie, co wpływa na skuteczność systemu. Do sterowania nagrzewnicami WNO stosuje się zawory dwu- oraz trzydrogowe z siłownikami elektrycznymi. To rozwiązanie, które w praktyce jest niezwykle wydajne.