Nagrzewnice
Centrale wentylacyjne
Nagrzewnice wodne

Nagrzewnice elektryczne kanałowe typu EN…T

Przeznaczone są do ogrzewania powietrza w prostokątnych kanałach wentylacyjnych. Zakres mocy typowych :  1 ÷ 72 kW.

Wersja EN…T oprócz zabezpieczeń termicznych i styczników ma wbudowany tyrystorowy regulator mocy. Uzupełnieniem jest kanałowy lub pomieszczeniowy czujnik temperatury.

Oprócz wykonań typowych, produkujemy urządzenia dostosowane do indywidualnych potrzeb odbiorcy (dowolna moc, dowolny przekrój kanału).

W skrzynce przyłączeniowej nagrzewnicy jest zabudowany elektroniczny regulator mocy grzewczej. Włączanie i wyłączanie elementów grzejnych odbywa się przy zerowym kącie fazowym (przy zerowym prądzie) – minimalizując zakłócenia elektromagnetyczne. Regulator posiada dwa wejścia do podłączenia dwóch czujników zewnętrznych. Jeden pełni rolę czujnika wiodącego (głównego), drugi może ograniczać temperaturę minimalną albo maksymalną w kanale.