Nagrzewnice
Centrale wentylacyjne
Nagrzewnice wodne

Nagrzewnice wodne prostokątne typu WN

Wymiennik wykonany z rur  ożebrowanych Cu-Al.  Standardowo produkowane są  jako 2 i 3-rzędowe. Typoszereg obejmuje 20 modeli.

Projektujemy i wykonujemy również nagrzewnice o innych mocach i innych wymiarach kanału, również w wersji nierdzewnej z epoksydowanymi wymiennikami ciepła.

Nagrzewnice wodne WN przeznaczone są do zabudowy w prostokątnych kanałach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych albo grzewczych. Standardowo posiadają typowe kołnierze przyłączeniowe typu P-20, P-30, P-40. Mogą posiadać również przyłącza uniwersalne o szerokości 25 mm, w których instalator wykonuje otwory pod śruby montażowe. Nagrzewnice WN mogą być montowane przed centralą w celu ochrony wymiennika ciepła przed oszronieniem i zalodzeniem. Mogą również być zamontowane za centralą w celu podniesienia temperatury powietrza za wymiennikiem ciepła. Nagrzewnica WN może być zainstalowana na kanale nawiewnym, umożliwiając zróżnicowanie parametrów powietrza w różnych pomieszczeniach albo strefach dużych pomieszczeń.