Nagrzewnice
Centrale wentylacyjne
Nagrzewnice wodne

Antysmogowe filtry kanałowe typu AFK

Skuteczna filtracja powietrza w systemach wentylacyjnych

Szacuje się, że powietrze w Polsce podczas sezonu grzewczego oraz związanej z tym wysokiej emisji jest najbardziej zanieczyszczone z całej Europy. Problem dotyka zarówno duże, jak i małe miasta oraz wsie. Antysmogowe filtry do wentylacji stosuje się w celu dokładnego oczyszczenia powietrza w budynkach przemysłowych, mieszkalnych, żłobkach, przedszkolach i szkołach. Zaleca się korzystanie z nich na terenach silnie zanieczyszczonych pyłami zawieszonymi. Filtr antysmogowy znajduje zastosowanie w zabudowach systemów wentylacyjnych. Jego zdolność wychwytywania cząstek PM10 oraz PM2,5 jest na poziomie ok. 100%, natomiast skuteczność filtracji mikrocząstek 0,3 μm przekracza 95%.

Jak wygląda filtracja powietrza w wentylacji?

Filtracja powietrza odbywa się dwustopniowo: grubsze cząstki są wychwytywane na prefiltrze M5 (kaseta filtracyjna), natomiast drobniejsze na filtrze właściwym E10. Filtr dokładny do wentylacji chroni następny, dokładniejszy filtr przed szybkim zatkaniem grubymi cząsteczkami i znacznie wydłuża okres jego eksploatacji. Zakres typowych średnic przyłączy filtrów wynosi 150 – 400 mm. Typoszereg obejmuje 8 modeli. Produkujemy również nietypowe filtry do wentylacji o wyższej klasie filtracji z dowolną średnicą przyłącza, jak również z przyłączami prostokątnymi. Antysmogowy filtr do wentylacji można zastosować w nowych oraz istniejących już instalacjach wentylacyjnych.

Instalacja skutecznego filtra do wentylacji

Antysmogowy, skuteczny filtr do wentylacji montuje się za centralą nawiewną, centralą rekuperacyjną, albo wentylatorem nawiewnym. Produkt dostarczany jest do klienta z zainstalowanymi wkładami filtracyjnymi, dzięki czemu są gotowe do montażu (należy przestrzegać odpowiedniego kierunku montażu) i eksploatacji. W ofercie posiadamy również wcześniej wspomniane wymienne wkłady filtracyjne klasy M5 oraz E10.