Nagrzewnice
Centrale wentylacyjne
Nagrzewnice wodne

Chłodnice wodne kompaktowe do central typu CNC

Przeznaczone są do zabudowy w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wymiennik z rur żebrowych Cu-Al. Nierdzewna tacka odciekowa z króćcem 1/2″. Możliwość zainstalowania odkraplacza. Parametry chłodnic ( wymiary, moc ) dobierane są do indywidualnych potrzeb odbiorcy. Obudowy chłodnic mogą być wykonane z blachy nierdzewnej, wymiennik ciepła może być pokryty farbą epoksydową.

Chłodnice wodne CNC przeznaczone są do instalacji w sekcji chłodzenia centrali. Chłodnice kompaktowe CNC stosuje się, gdy centrala nie posiada własnej tacki skroplin. Tacka odciekowa jest przystosowana do instalacji odkraplacza (separatora skroplin). Zastosowanie odkraplacza jest zalecane przy prędkości powietrza w przekroju wymiennika ciepła przekraczającej 2,5 m/s. Wówczas krople wody kondensacyjnej mogą odrywać się od żeber wymiennika i migrować do wnętrza centrali. Dzięki specjalnemu kształtowi profili odkraplacza są wyłapywane ze strumienia powietrza i po pionowych rynienkach ściekają do tacki odciekowej, z której poprzez syfon są odprowadzane do kanalizacji. Chłodnice centralowe CNC mogą być zasilane wodą lodową, albo wodnym roztworem glikolu. Glikol etylenowy albo propylenowy stosowany jest w celu ochrony wymiennika ciepła przed zamarzaniem i uszkodzeniem.