Nagrzewnice
Centrale wentylacyjne
Nagrzewnice wodne

Chłodnice wodne kompaktowe kanałowe prostokątne typu CN

Służą do ochładzania powietrza w kanałach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wymienniki z rur żebrowych Cu-Al. W standardzie produkowane są jako 3 i 4-rzędowe. Posiadają nierdzewną tackę odciekową z króćcem odpływowym skroplin 1/2″, oraz możliwość zabudowy odkraplacza. Tacka skroplin jest mocowana na zatrzaskach, łatwo ją zdemontować w celu kontroli i czyszczenia wymiennika ciepła. Typoszereg stanowi 20 modeli. Oprócz urządzeń typowych, projektujemy i produkujemy chłodnice o innych mocach i wymiarach, również w wersji nierdzewnej z wymiennikiem pokrytym epoksydem.

Chłodnice wodne CN przystosowane są do instalacji w prostokątnych kanałach wentylacyjnych. Standardowo zaopatrzone są w typowe kołnierze przyłączeniowe typu P-20, P-30 albo P-40.  Na życzenie mogą posiadać przyłącza uniwersalne o szerokości 25 mm, w których można wykonać otwory montażowe w dowolnym miejscu. Króciec odpływowy należy podłączyć do sieci kanalizacyjnej przez syfon. W obudowie urządzenia przewidziano miejsce na odkraplacz (separator skroplin), który zapobiega migracji kropel wody do kanału. Chłodnice CN montowane są za wentylatorem albo centralą, na kanale wentylacyjnym. Mogą być stosowane również jako chłodnice strefowe, umożliwiające zróżnicowanie parametrów powietrza w różnych pomieszczeniach albo częściach dużych pomieszczeń. Chłodnice CN mogą być zasilane wodą lodową albo wodnym roztworem glikolu.