Nagrzewnice
Centrale wentylacyjne
Nagrzewnice wodne

Do czego służą nagrzewnice wodne

Nagrzewcnica WNO Nagrzewcnica WNC

Nagrzewnica wodna jest elementem składowym wielu inwestycji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Jako nośnik ciepła jest stosowana czysta wodna albo wodny roztwór glikolu. Nagrzewnica wodna to urządzenie praktyczne i oszczędne, gdyż źródłem ciepła może być: kocioł gazowy, kocioł na paliwa stałe, pompa ciepła albo ciepło systemowe. „Sercem” nagrzewnicy jest wężownica , czyli miedziano-aluminiowy wymiennik ciepła. Wymiennik posiada aluminiowe ożebrowanie , które zwiększa efektywność wymiany ciepła. Rozwiniecie powierzchni wymienników TERMEX jest 20-krotne, co oznacza , że po stronie powietrza powierzchnia wymiany ciepła jest 20 razy większa niż po stronie cieczy. Wynika to ze znacznie mniejszego ciepła właściwego powietrza w stosunku do cieczy grzewczej.

Nagrzewnice produkowane są jako jedno, albo wielorzędowe. Zwiększenie ilości rzędów rur zwiększa przyrost temperatury powietrza, a tym samym moc grzewczą. Najczęściej stosuje się nagrzewnice 2 oraz 3 – rzędowe. Niezbędnym uzupełnieniem systemu jest wentylator, który wymusza przepływ powietrza przez nagrzewnicę i rozprowadza ciepłe powietrze systemem kanałów. W razie potrzeby układ może być wyposażony w tłumik akustyczny oraz filtr powietrza. Ze względu na kształt przyłącza wyróżnia się nagrzewnice z przyłączem okrągłym i prostokątnym. Ze względu na miejsce instalacji nagrzewnice dzieli się na nagrzewnice kanałowe oraz nagrzewnice centralowe.

Ze względu na funkcję pełniona w systemie grzewczym wyróżnia się :

  • nagrzewnice wstępne / nagrzewnice pierwotne- instalowane przed centralą wentylacyjną w celu np. ochrony wymiennika przed zamarzaniem
  • nagrzewnice wtórne- dogrzewające powietrze po rekuperatorze
  • nagrzewnice strefowe- dogrzewające powietrze w wydzielonych pomieszczeniach albo częściach pomieszczeń.

Dobór odpowiedniej nagrzewnicy wodne

Decydując się na zakup takiego urządzenia warto starannie dobrać wymiary nagrzewnicy wodnej oraz moc grzewczą. Firma TERMEX –Kraków posiada w swojej ofercie szeroki asortyment typowych urządzeń grzewczych, produkuje również nagrzewnice na indywidualne zamówienia Klienta. Dysponujemy programem obliczeniowym do doboru wymienników ciepła typu woda-powietrze. Po otrzymaniu założeń projektowych, dobieramy optymalne urządzenie . Na życzenie odbiorcy możemy dobrać osprzęt sterujący: regulator temperatury, siłownik , zawór sterujący, czujnik przeciwzamrożeniowy.

Eksploatacja nagrzewnicy

Podczas eksploatacji nagrzewnicy następuje powolne osadzenie się drobinek kurzu na żebrach wymiennika. Z czasem może doprowadzić to do pogarszania się wydajności urządzenia oraz zwiększenia oporów przepływu powietrza. Wymiennik ciepła powinien być oczyszczany z częstością zależną od stopnia zanieczyszczenia powietrza. Czyszczenie może być przeprowadzone sprężonym powietrzem albo myjką wysokociśnieniową z użyciem detergentu. Żebra w wymiennikach Firmy TERMEX posiadają grubość ok. 0,4mm, co chroni je przed uszkodzeniem podczas czyszczenia.